Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Protože i dělat vědu je někdy umění a dělat umění je pěkná věda

Každoročně pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava festival Art & Science, kdy se během jednoho dne univerzita otevře zájemcům o poznání vědy netradičním způsobem. Den plný exkurzí, workshopů, přednášek, zážitků, výstav, zajímavých setkání a hlavně vědy a umění vyvrcholí hudebními hvězdami, včetně těch z řad našich studentů a zaměstnanců.

Ročník festivalu 2021 se uskuteční v upravené podobě 2. září 2021.

Dopolední program je určen pouze pro střední školy, odpolední pro zaměstnance univerzity a jejich hosty.

Děkujeme za pochopení, doufáme, že ročník 2022 již proběhne v plné parádě.

When science turns into a work of art and art becomes rocket science

Every year VSB - Technical University of Ostrava organizes an Art & Science Festival where within one day the University opens up to those interested in exploring science in an unconventional way. A day full of excursions, workshops, lectures, experiences, exhibitions, interesting meetings and, most importantly, science and art culminates in a performance of music stars including also our students and staff.

The year of the 2021 festival will take place in a modified form on September 2, 2021.

The morning program is intended only for high schools, the afternoon for university staff and their guests.

Thank you for your understanding, we hope that the year 2022 will take place in full parade.