Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Protože i dělat vědu je někdy umění a dělat umění je pěkná věda

Každoročně pořádá VŠB – Technická univerzita Ostrava festival Art & Science, kdy se během jednoho dne univerzita otevře všem zájemcům o poznání vědy netradičním způsobem. Dopoledne jsou zvány hlavně střední a základní školy, odpoledne a večer je pro širokou veřejnost. Den plný exkurzí, workshopů, přednášek, zážitků, výstav, zajímavých setkání a hlavně vědy a umění vyvrcholí hudebními hvězdami, včetně těch z řad našich studentů a zaměstnanců.

Ročník 2020 se uskuteční ve čtvrtek 3. září, hlavním tématem letos bude Recyklace. Hlavními hudební hosty budou Pokáč a David Koller.

Vzhledem k neustálému vývoji situace kolem pořádání akcí v souvislosti s onemocněním covid-19, jsme se rozhodli letošní ročník, který se měl konat 3. září 2020, zrušit. Děkujeme za pochopení a těšíme se na ročník 2021.

When science turns into a work of art and art becomes rocket science

Every year VSB - Technical University of Ostrava organizes an Art & Science Festival where within one day the University opens up to all those interested in exploring science in an unconventional way. In the morning, the program aims mainly at high schools and primary schools, in the afternoon and in the evening the event welcomes the general public. A day full of excursions, workshops, lectures, experiences, exhibitions, interesting meetings and, most importantly, science and art culminates in a performance of music stars including also our students and staff.

The 2020 year will take place on Thursday, 3 September, and its main topic will be Recycling. The music guests will be the singers Pokáč and David Koller.

Due to the constant development of the situation around the organisation of events related to the disease COVID-19 we decided to cancel this year's edition, which was to take place on 3 September 2020. Thank you for your understanding and we look forward to the 2021 edition.